Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà Sản Xuất
SP/ DV chính:
các sản phẩm PET (phôi PET, chai PET, nắp, qu ...
Năm thành lập:
2011
Số nhân viên:
Từ 51 - 100 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Miền Nam
Tôi có thể giúp gì bạn?
Phan Châu Tuấn
Tel: 0908 456 395
SẢN PHẨM NHỰA

thông tin liên hệ
Phan Châu Tuấn
- 0908 456 395

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Thông Tin Tuyển Dụng
Thông Tin Tuyển Dụng

Chai PET

Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET
Chai PET

Phôi PET

Phôi PET
Phôi PET
Phôi PET
Phôi PET
Phôi PET
Phôi PET
Phôi PET
Phôi PET

Nắp nhựa

Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa

Ly Nhựa

Ly Nhựa
Ly Nhựa
Ly Nhựa
Ly Nhựa
Ly Nhựa
Ly Nhựa
Ly Nhựa
Ly Nhựa
Ly Nhựa
Ly Nhựa
Ly Nhựa
Ly Nhựa
Ly Nhựa
Ly Nhựa
Ly Nhựa
Ly Nhựa

Chai Nhựa Khác

Chai nhựa, nắp nhựa
Chai nhựa, nắp nhựa
Chai nhựa
Chai nhựa
Chai nhựa
Chai nhựa
Ly nhựa ly giấy
Ly nhựa ly giấy